x
Garanti ve İade Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size
sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile
yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri aksi belirtilmedikçe alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki
kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona
erdirebilir. 
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi,
kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden
itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam
bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü
teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız
olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
Satıcıya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait
olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 
9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,
durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel
ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi
nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı,
ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün
bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması
olasıdır. 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı
yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Kargoda şirketinden
ve ya mağazadan teslim alınan 
mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI ,
Teslimden sonra mal/hizmeti 
özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.
Ürünle 
birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:
11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden
itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ürün kullanılmadığı takdirde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri
üzerinden bildirmek 
şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı
reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET 
ADI/UNVANI: NEO DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ
ADRES:  Yeşilköy mah., Atatürk Cad. No:15-17-19 Wow Hotels & Convention Center - , 34149
Bakırköy/İstanbul 
E-POSTA: info@thebikerjeans.com
TEL: 0850 309 45 50

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan
hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta,
faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen Cayma
Hakkı Kullanılamayacak Ürünler hükümleri çerçevesinde KULLANILMAMIŞ olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası
kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır.)
17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde
toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak
cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana
gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının
altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 
21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye
müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık
ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi
sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan
ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında
sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında
ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallar, ile ses veya görüntü
kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama
cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde
iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,
tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik
gereği mümkün değildir.
Üründe ve ambalajında herhangi bir eksiklik, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, vs. durumları tespit edildiğinde ürün iade alınmayacaktır ve bedeli iade edilmeyecektir. Gelen ürünlerin iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınacaktır.

22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade
edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları
gerekir. 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi
banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı
sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı
SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.